מחשבון שכר

*
 
*
 
 
 
 
%
(יש להזין את כל שנות הוותק לשכר,כולל שירות צבאי \ לאומי.
וותק "מסלול נמרץ" יש להזין בנפרד בשדה המתאים)

*
 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

 

 


הסכומים המופיעים לעיל הינם בגדר מידע כללי בלבד, ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי קונקרטי. החישובים נכונים ליום ליום
פירוט השכר כולל את רכיבי השכר הבסיסיים בלבד, ואינו כולל רכיבי החזר הוצאות (הוצאות נסיעה, תוספת מעונות) תשלומים שנתיים דוגמת הבראה וביגוד, רכיבי "עבודה נוספת" דוגמת שעות נוספות או כוננות וכו'.
מומלץ לעיין במדריך "דע את זכויותיך" ובמדריכים הרלוונטיים לעובדים במגזר הפרטי על מנת לקבל תמונה מלאה של מבנה השכר